Skip to content

Alle cliënten bij SZZ kunnen met meepraten over de zorg die ze op de zorgboerderij ontvangt. Bij iedere zorgboerderij is inspraak mogelijk. Bij SSZ is hiervoor een cliëntenpanel opgericht.
Een deelnemer van het cliëntenpanel kan een cliënt, maar ook kinderen van de cliënt, ouders van de cliënt of een wettelijk vertegenwoordiger zijn.

SZZ wil een grote groep cliënten hiervoor bereiken en wil hiervoor haar digitale enquêtetool inzetten. Een cliënt die deelneemt aan het cliëntenpanel dient te beschikken over een computer, een e-mailadres en de vaardigheden om daarmee te kunnen werken. Tevens dient de cliënt in staat te zijn documenten te kunnen lezen en daarover, al dan niet naar aanleiding van gerichte vragen, een mening te kunnen vormen.

Heeft u interesse gekregen in het cliëntpanel, mail dan naar devrijbuiter@zorgboerenzuid.nl