Skip to content

Kind(eren) wordt ontvangen door deskundige, gediplomeerde pedagogisch medewerkers en oproepkrachten. De groepsleiding op de zorgboerderij heeft minimaal een pedagogische MBO- opleiding. Elk personeelslid moet in het bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Ook werken we met SKJ- geregistreerde medewerkers