Skip to content

De zorgboerderijen van SZZ zijn met ingang van 2017 op uniforme wijze de tevredenheid van de cliënten meten alsmede de resultaten van de zorg.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Vanzelfsprekend. Vanzelfsprekend is een applicatie waarin de cliënt zelf aangeeft wat hij graag wil leren of bereiken op de zorgboerderij. Op basis hiervan wordt een zorgplan samengesteld. Wanneer een cliënt al wat langer in zorg is dan wordt aan hem/haar gevraagd te scoren op hetgeen hij zelf vindt wat is bereikt en wat hij/zij van de geboden zorg vindt.

Naast verantwoording aan gemeenten en zorgkantoren dient het gebruik van Vanzelfsprekend bij te dragen aan beleidsontwikkeling ten behoeve van de kwaliteit op de zorgboerderij.

zelf