Skip to content

Zorgdoelen en zorgplannen

De mentor (of naaste collega) schrijven een begeleidingsplan voor uw kind. Hierin staan doelen die we willen behalen. Als het begeleidingsplan gemaakt is zult u deze ter inzage mee naar huis krijgen. Als u akkoord gaat met het plan vragen wij u deze getekend te retourneren. Of u kijkt mee via Caren zorg en ondertekent het zorgplan digitaal bij de Vrijbuiter. Mocht u vragen hebben, of u wil graag een aanpassing in het plan dan kunt u een afspraak maken met de mentor van uw kind. Na ongeveer een half jaar zal er een evaluatie van het begeleidingsplan plaatsvinden.
De bij ons aangesloten zorgboerderijen werken met ONS. Dit is een cliëntregistratiesysteem waarin het zorgplan dat samen met u is opgesteld wordt opgeslagen. SZZ werkt daarmee volgens de AVG (de nieuwe privacywet). Binnen ONS heeft u bovendien de mogelijkheid om beveiligd te communiceren met de zorgboerderij en alle rapportages in te zien in uw persoonlijke portaal, ‘Caren Zorgt’ genaamd. Vraag hiernaar bij uw zorgboer(in).
De Vrijbuiter heeft gegevens van u nodig, omdat wij u de best mogelijke zorg willen bieden.
Deze gegevens worden vastgelegd:
• Algemene persoonsgegevens (Naam, geslacht, contactgegevens, huisarts en noodnummers).
• Indien nodig: etniciteit, religieuze overtuiging of belangrijke medische/strafrechtelijke gegevens. Dit doen wij alleen als dit noodzakelijk is voor de zorg die geleverd wordt.

In het zorgplan:

• Situatiebeschrijving zorgvraag bij start zorg
• Gewenste doelen/resultaten
• Beschrijving van uw sociale netwerk
• Beschrijving van uw woonsituatie
• Beschrijving van uw dagelijkse activiteiten, interesses en/of opleiding/werk

Beveiliging van uw gegevens
SZZ heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen om zo verlies, onrechtmatig gebruik en onrechtmatige verwerking van deze gegevens door anderen tegen te gaan. En om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Alle medewerkers op de zorgboerderij maar ook op het kantoor van SZZ tekenen voor geheimhouding, werken volgens het privacyreglement en leggen alleen gegevens vast in de beveiligde omgeving.

Bekijken en/of wijzigen van uw gegevens
U heeft volgens de wet het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast kunt u vragen of we de gegevens aan een andere partij kunnen geven.