Skip to content

Succes beleef je in mooie momenten

Elk mens is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.
Hierbij spelen karakter en temperament, waarvoor eenieder de ruimte zou moeten krijgen om te ontwikkelen, een rol.
De pedagogisch medewerkers hebben hierbij een grote invloed. Zij moeten een omgeving creëren waarin eenieder de ruimte heeft en de veiligheid voelt om te kunnen groeien in zijn eigen succes momenten. Als persoon doe je er namelijk toe!

Onze boerderij ligt midden in het buitengebied waar wij volop mogelijkheden en kansen hebben om optimaal van de buitenruimte te kunnen profiteren.
Als rode draad door de visie loopt onze overtuiging dat het buitenzijn, de natuur met zijn wisselende seizoenen en in het bijzonder het ritme van het boerderijleven van meerwaarde zijn voor eenieder, omdat dit de meeste kansen biedt op het ervaren en leren, wat ontwikkelen en groeien is