Skip to content

Visie de Vrijbuiter

Bij zorgboerderij de Vrijbuiter bieden wij dagbesteding, waarbij er letterlijk ruimte en mogelijkheden worden geboden om te kunnen groeien.
Ieder mens is uniek en wordt gewaardeerd en gerespecteerd om wie hij is. Ieder mens mag zich ontwikkelen op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Hierbij spelen karakter en temperament, persoonlijkheid en interesses een rol. Wij gaan uit van ieder persoon, zien waar men mee bezig is en spelen hierop in. De pedagogisch medewerkers hebben hierbij een grote invloed. Zij proberen samen een omgeving te creëren waarin je de ruimte, veiligheid, warmte en geborgenheid mag voelen om te groeien in je eigen succes moment en in je eigen tempo.
Vandaar onze overtuiging dat het buitenzijn, en in het bijzonder het ritme van het boerderijleven, van grote meerwaarde kunnen zijn.

Missie de Vrijbuiter

Onze missie is dan ook dat we de succes momenten gebruiken om eenieder te laten groeien waardoor we niemand in bepaalde kaders willen stoppen, maar juist uitgaan van zijn of haar talenten.